Apurahojen hakeminen ja lahjoittaminen

Satakunnan korkeakoulusäätiö myöntää apurahoja niin opinnäytteeseen tähtäävään tieteelliseen tutkimustyöhön kuin jatko-opintoihin ja tutkimustöihin sekä tutkimusohjelmiin ja -hankkeisiin.


Apuraha opinnäytetyön tekemiseen

Yritykset ja yhteisöt voivat tehdä säätiölle lahjoituksia, joka on edullinen tapa rahoittaa mm. opinnäytetöiden tekemistä. Apuraha on saajalleen verovapaa ja lahjoituksen voi yritys vähentää verotuksessaan.

Apurahahakemuksen ja lahjakirjalomakkeen opinnäytetyöapurahaa varten voi tulostaa alla olevista linkeistä. Molemmat lomakkeet palautetaan Satakunnan korkeakoulusäätiölle.

 


 Yleinen apurahahaku jatko-opintoihin ja tutkimustöihin 1.-31.3.2021

Satakunnan korkeakoulusäätiö myöntää vuosittain yleisiä apurahoja Satakunnassa tehtäviin Porin yliopistokeskuksen ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön tieteenaloihin liittyviin jatko-opintoihin ja tutkimustöihin, lähinnä väitöskirjatöihin, sekä tutkimusohjelmiin ja -hankkeisiin.

Satakunnan korkeakoulusäätiön vuoden 2021 yleistä apurahaa koskevat hakemukset on laadittava säätiön hakemuslomakkeelle, joka tulee palauttaa 31.3.2021 mennessä postitse (Satakunnan korkeakoulusäätiö, PL 181, 28101 Pori) tai sähköpostitse (paivi.elonen(a)ucpori.fi). Myös työn ohjaajan lausunnon voi hoitaa halutessaan sähköpostitse. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Apurahat jaetaan toukokuussa 2021.

Lisätietoja:
Porin yliopistokeskuksen johtaja Tarmo Lipping, puh. 040 826 2860, tarmo.lipping@ucpori.fi
Satakunnan korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja Sampsa Kataja, puh. 050 512 2571, sampsa@sampsakataja.fi

 

 

Ajankohtaista

Hallituksen kokoukset

maanantaina 20.9.2021 klo 8:30
tiistaina 12.10.2021 klo 8:30
maanantaina 1.11.2021 klo 8:30
maanantaina 29.11.2021 klo 8:30

Miljoonalahjoitus korkeakoulutuksen kehittämiseen Satakunnassa
Lue lisää >

Satakunnan korkeakoulusäätiön lausunto Satakunnan korkeakoultuksen kehittämistä koskevan selvitystyön loppuraportista

Lue lisää / Read more>