Apurahojen hakeminen ja lahjoittaminen

Satakunnan korkeakoulusäätiö myöntää apurahoja Porin yliopistokeskuksessa opiskeleville opinnäytteeseen tähtäävään tieteelliseen tutkimustyöhön.


Yritykset ja yhteisöt voivat tehdä säätiölle lahjoituksia, joka on edullinen tapa rahoittaa mm. opinnäytetöiden tekemistä. Apuraha on saajalleen verovapaa ja lahjoituksen voi yritys vähentää verotuksessaan.

Apurahahakemuksen ja lahjakirjalomakkeen opinnäytetyöapurahaa varten voi tulostaa alla olevista linkeistä. Molemmat lomakkeet palautetaan Satakunnan korkeakoulusäätiölle.

 


 Yleinen apurahahaku 2.-31.3.2020

Satakunnan korkeakoulusäätiö myöntää vuosittain yleisiä apurahoja Satakunnassa tehtäviin Porin yliopistokeskuksen ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön tieteenaloihin liittyviin jatko-opintoihin ja tutkimustöihin, lähinnä väitöskirjatöihin, sekä tutkimusohjelmiin ja -hankkeisiin.

Satakunnan korkeakoulusäätiön vuoden 2020 yleistä apurahaa koskevat hakemukset on laadittava säätiön hakemuslomakkeelle, joka tulee palauttaa 31.3.2020 mennessä osoitteella Satakunnan korkeakoulusäätiö, PL 181, 28101 Pori. Edit 19.3.2020: Nykytilanne huomoiden, hakemukset voi lähettää myös sähköpostilla: paivi.elonen(a)ucpori.fi. Myös työn ohjaajan lausunnon voi hoitaa sähköpostitse. Huom! Käytäthän hakiessasi yleisten apurahojen hakulomaketta. Myöhästyneitä, sähköpostilla lähetettyjä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Apurahat jaetaan toukokuussa 2020.

Lisätietoja:
Porin yliopistokeskuksen johtaja Tarmo Lipping, puh. 040 826 2860, tarmo.lipping@ucpori.fi
Satakunnan korkeakoulusäätiön hallituksen puheenjohtaja Sampsa Kataja, puh. 050 512 2571, sampsa@sampsakataja.fi

 

Ajankohtaista

Hallituksen kokoukset

maanantaina 12.10.2020 klo 8:30
maanantaina 16.11.2020 klo 8:30
maanantaina 14.12.2020 klo 8:30

Apurahahaku 2.-31.3.2020
Katso lisää Apurahat-sivulta.

Kevään 2020 apurahat on jaettu

Lue lisää / Read more>